Streda, 25. Mája 2022

Smutný osud Slovenky, smutný osud Slovenska
13.12.2016
2038x
Je to smutný príbeh jednej pracovitej ženy, ktorá nechcela nič viac, iba byť čestná. A tak oznámila podozrenia na porušenie zákona pri výbere víťaza zákazky, kde malo ísť o viac ako 500 tisíc EUR. A ako dopadla?

Ľubica Lapinová, ako kontrolórka lesníckeho centra, upozornila na porušenie zákona pri výbere uchádzača na zákazku infoportálu, ktorý mal byť financovaný z peňazí EÚ. Kontrolou tejto zákazky poveril kontrolórku vtedajší generálny riaditeľ lesníckeho centra a jej preverovanie bolo ukončené záverom, že došlo k porušeniu zákona. V priebehu tejto kontroly však došlo k výmene vedenia a novým generálnym riaditeľom sa nestal nik iný, ako predseda výberovej komisie, ktorá pravdepodobne pri tejto zákazke za viac ako 500 tisíc EUR, porušila v niekoho prospech zákon. A to by sme neboli na Slovensku, aby sa smradi nechceli zbaviť ľudí, ktorí im stoja v ceste k šafáreniu s verejnými prostriedkami, a tak dostala pani Lapinová v januári 2012 výpoveď. Že bola táto výpoveď nezákonná, už potvrdil aj súd. To však veľmi nepomôže niekomu, koho kariéra bola už nezákonným jednaním nabúraná, a on je stále nezamestnaný a žije zo dňa na deň.

Žijeme veľmi zlú dobu. Ľudia, ktorí chcú byť čestní, sú systematicky perzekuovaní a kariérne likvidovaní. Prípad Ľubice Lapinovej nie je ojedinelý. K tomu, aby sa to zmenilo, musí spoločnosť dozrieť. Pár generácií nám ešte potrvá, kým všetci pochopíme, že vlastne škodíme len sami sebe. Ale do tej doby by sme my, ktorí to chápeme už dnes, aspoň sami sebe mali pomáhať. Nezabudnúť na to, že len pravda nás môže posúvať ďalej a snažiť sa preto držať sa jej všetkými možnými spôsobmi. A jedným z nich je, podporovať sa navzájom. Aby sa ľudia, ktorí špinavosti odhaľujú, necítili ako z inej planéty, ak ich vynesú na svetlo sveta. Práve naopak. Malo by sa stať štandardom, aby všetci chápali, že zlé je zákon porušovať, nie o jeho porušení informovať. Ale do tej doby..

..pomáhajme si.. A prvý krok môžeme urobiť zaslaním čo i len drobnej finančnej pomoci bývalej kontrolórke, Ľubici Lapinovej. Bližšie info o č. účtu TU.

 

xblog©xblog.sk