Nedeľa, 2. Oktobra 2022

Ako ubrániť Európu pred islamizáciou?
08.09.2014
6541x
Dôsledky islamizácie európskych krajín môžeme dnes bez problémov vidieť v bežnom živote v pôvodne štandardných európskych krajinách. Nemecko, Belgicko, Dánsko, Švédsko.. Nie je tajomstvom, že táto nová kultúra doslova valcuje pôvodnú a v týchto krajinách narastá národnostná a náboženská neznášanlivosť. Napriek tomu sú však veľmi prekvapivo európski politici imigrácii moslimov naklonení a nikde nevidieť ani náznak kontroly týchto náboženských skupín, pretože by to bolo "porušením listiny práv a slobôd". Ako by bolo možné sa islamizácii a jej neblahým dôsledkom ubrániť?

Predovšetkým si najprv položme otázku - Je islam ako náboženstvo zlé?

Sám som v živote stretol moslimov, s ktorými by som nemal problém zdieľať byt, ale videl som aj hliadky Sharia, násilie na bielych na ulici, pretože sa miestnym moslimom (hoci to bolo v UK) niečo nezdalo podľa ICH pravidiel, videl som zabitie anglického vojaka za bieleho dňa ako akt pomsty islamistov, denne dnes vidím popravy vyznávačov iných náboženstiev islamistami a mnoho mnoho ďalšieho násilia zo strany stúpencov islamu. A toto všetko sa deje v mene islamu. Je teda islam dobrý? Resp. je aspoň akceptovateľný?
Samozrejme, niekto by mohol namietať, že kresťanská cirkev upaľovala ľudí. Tiež je zlá! Áno, upaľovala. V stredoveku. A dnes už vieme, že to bolo zlé!

Problém s islamom je, že si ho môže každá skupina vykladať inak. Korán je de fakto napísaný tak, že nech spôsobí moslim "neveriacemu" (rozumej ateistu, prípadne stúpenca iného náboženstva) akúkoľvek škodu, či už na majetku alebo na jeho zdraví a živote, nájde si jeho jednanie v Koráne oporu. A tým je už možné z pohľadu európana vyhlásiť islam za "pre Európu rizikové vierovyznanie". Toto riziko sa zvyšuje s faktom, že pre kultúry, ktoré hostoricky islam vyznávajú, je prioritným právnym poriadkom Sharia, ktorému budú dávať vždy prednosť. Hnutia ako Sharia4Czechia, Sharia4Belgium atd sú toho dôkazom.

Záver: Je teda islam pre Európu zlý? Záleží na výklade. Jednoznačne je však rizikový.

Ak som Vás o riziku islamu stále nepresvedčil, predstavte si nasledovnú situáciu:
Na Slovensko príde 60 tisíc "umiernených" muslimov. Budeme si tu všetci spoločne svorne nažívať a jedného dňa sa sem nasťahuje aj nie úplne umiernený imám (duchovný vodca muslimov). Čo myslíte, že sa stane? Začne kázať agresívne, začne vytvárať tlak na muslimov, aby trestali "bezvercov", ako to len pôjde atd. Čo tu zrazu budeme mať? Behom pár týždňov tu miesto 60 tis. kľudných muslimov budeme mať minimálne 40 tisíc problematických náboženských fanatikov, ktorí budú v najlepšom prípade manifestovať a dožadovať sa odstránenia našich európskych hodnôt a slobôd, pretože ICH to uráža. A to je len ten najprijateľenší prípad. Ten menej prijateľný je ten, že zavedú najprv lokálne hliadky Sharia, ktoré budú "bezvercov" len tak mlátiť na ulici na "prehrešky voči islámu", neskôr nastúpia do politiky a vrátia pôvodne európsku krajinu do stredoveku.

Ako sa teda proti tomu brániť?

Aj napriek tomu, že je podstata islámu v rozpore s európskymi hodnotami, je náš právny systém prakticky bezbranný voči možnému "infikovaniu" našej krajiny s hodnotovo tak nekompatibilnými myšlienkami, aké predstavuje islam. Obrazne by sa to dalo prirovnať k situácii, kedy si dva kmene žijúce na dvoch kompletne izolovaných ostrovoch spokojne žijú, až do doby, kým jeden z nich nepostaví loďku a nezavlečie na druhý ostrov chorobu, proti ktorej tam nemá nikto protilátky. Protilátky predstavujú právny systém a loďka globalizáciu a možnosť zavlečenia nekompatibilnej kultúry do tej druhej.

No a ako by sa teda voči takémuto riziku dalo čeliť? Je potreba v našej kultúre vybudovať protilátky. Je potreba vytvoriť právny systém resp. jeho časť, ktorá nebude postihovať len individuálne zločiny, ale bude pracovať aj s pojmami ako je riziková skupina obyvateľov, príslušník rizikovej skupiny obyvateľov apod.
Čo sa týka imigrácie, veľmi živo si dokážem predstaviť zavedenie pojmu prisťahovalec. Prisťahovalec by bol štatút prisťahovanej osoby na naše územie z krajiny kultúrne vzdialenej. Tento štatút by bol doživotný. Prisťahovalec by mal všetky bežné práva ako občan danej európskej krajiny, avšak nemal by právo na žiadne politické aktivity (voľby, demonštrácie, účasť na politických funkciách, ...) a zároveň by nemal právo na prevádzkovanie a propagáciu kultúrnych zvyklostí, ktoré obmedzujú kultúrne práva občanov danej krajiny, vrátane náboženských. To znamená, že by sa prisťahovavší muslim nesmel sťažovať na to, že má sused v byte psa, ktorého muslimovia považujú za nečistého. Znamenalo by to tiež, že keď si bude rakúsky dôchodca pískať počas ich modlitby, nebude musieť platiť pokutu za nerešpektovanie náboženstva, ale naopak, prisťahovalci si budú musieť zvyknúť. Aplikáciu štatútu prisťahovalca by bolo možné využiť aj na situáciu, ak by chcel nejaký agresívny imám šíriť extrémistické myšlienky, platila by povinnosť takéto jednanie ohlásiť. Nasledovalo by vyšetrovanie a okamžitá deportácia prisťahovalcov, ktorí sa na takýchto sedeniach zúčastňovali a neohlásili ich potenciálnu nebezpečnosť, vrátane "mierumilovného" imáma. Daný štatút by bol využiteľný tiež v situácii, ak by sa niekto demonštráciou pokúšal nebodaj presviedčať pôvodných obyvateľov krajiny, že ženy musia chodiť zahalené. Demonštroval/a si? Bye-bye.. u vás doma si to môžeš zavádzať.
Samozrejme, chcelo by to ten systém prepracovať detailnejšie, ale bezproblémová možnosť zbaviť sa potenciálne problematických imigrantov by tu proste mala byť vždy.

Nepochybujem, že som teraz pobúril mnoho falošne solidárnych jedincov, ale to je v poriadku. Moja krajina je môj domov. Je to moje dedičstvo po mojich rodičoch. Tak ako je mojím dedičstvom môj dom. A tak, ako nemá nikto právo vojsť do môjho domu, kým mu to nedovolím a ak, tak ja určujem pravidlá, ako sa bude správať, tak presne tak isto je to s mojou krajinou.
(Viac detailov v tomto blogu.)
Oveľa horší by som asi bol, keby som všetkých potenciálne podozrivých ľudí nechal okamžite deportovať. V rámci európskych fair hodnôt  však pripúšťam vyšetrovanie prehreškov a deportáciu len skutočne potenciálne nebezpečných ľudí a to môže vadiť len skutočne zaslepenému rádobyľudomilovi.

Takže priatelia, aby sme sa dokázali brániť chorobám, treba na ne pripraviť náš imunitný systém. Dúfam, že sa politici čoskoro vzchopia a začnú s jeho prípravou...
...kým nebude neskoro...

xblog©xblog.sk