Nedeľa, 2. Oktobra 2022

Ako chce ombudsmanka diskriminovať deti majoritnej časti spoločnosti
20.08.2014
3663x
Naša verejná ochrankyňa práv, Jana Dubovcová, tvrdí, že diagnostika školskej spôsobilosti tak, ako je dnes vykonávaná, je diskriminačná, pretože nezohľadňuje špecifiká detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tým chcela zrejme poukázať najmä na deti z rómskej komunity. Pani Dubovcovej údajne vadí, že sa pre všetky deti používajú pri diagnostike rovnaké testy a to následne vedie k umiestňovaniu rómskych detí do špeciálnych tried prípadne škôl. Poďme sa teda pozrieť na to, čo je tu skutočnou diskriminináciou a ako by sa na deťoch majoritnej časti spoločnosti prejavilo uvedenie prianí pani ombudsmanky do praxe.

Na úvod chcem upozorniť, že nemám vzdelanie ani v oblasti psychológie a ani v oblasti sociológie. Napriek tomu mi však zdravý rozum nedovolí nezamyslieť sa nad nasledovnými bodmi:

1, Vyučovanie v školách prebieha podľa osnov. Nedá sa jednoducho vyučovať časť triedy tak a časť inak. A toto od žiakov vyžaduje viecmenej rovnakú intelektuálnu úroveň. Je absolútny nezmysel prijímať do štandardnej školy deti, ktoré nie sú mentálne schopné požadované učivo poňať. Práve naopak. Je evidentné, že prílišné nároky kladené na dieťa majú presne opačný efekt. Stresujú a demotivujú a vo finále by nielenže menej šikovné deti boli len demotivované, ale mohli by ostatné deti vyrušovať, čo prispieva na vyučovaní k celkovej nepohode.

2. Ak teda pripustíme, že budú na rómske deti pri testoch kladené nižšie požiadavky, aby sa dostali do štandardných tried aj napriek menej rozvinutému intelektu, potom sa pýtam - "biele" dieťa s rovnakými schopnosťami bude poslané do špeciálnej školy? Len preto, lebo je biele??? A toto Vám, pani verejná ochrankyňa práv, ako diskriminácia nepripadá??? Veď to je čistý rasizmus!

3, Aby sme sa ale v súdoch neunáhlili, predpokladajme, že aj to biele dieťa pôjde do štandardnej triedy. V tom prípade ale musíme znížiť nároky VŠEOBECNE a to pre VŠETKY deti bez výnimky! Lenže tu potom nastáva ďalší problém a tým je nedostatočná výuka pre štandardne intelektuálne vyvinuté deti, ktorých je väčšina. Čo s nimi? Budeme ich nudiť hlúposťami kvôli niekoľkým zaostalejším? Veď to je predsa nezmysel a predovšetkým mrhanie ich schopnosťami! Budeme nechávať našu spoločnosť zakrpatievať len kvôli tomu, aby si boli ľudia "rovnejší"?? Šikovných treba nechať rásť a menej šikovným pomôcť. Ale "uniformovať" vzdelanie v záujme zle pochopených ľudských práv, ja absolútny nezmysel.

Spoločnosť môže zdravo napredovať len vtedy, ak každý človek využije svoj potenciál v maximálnej možnej miere. Preto nie je diskrimináciou menej šikovných detí, ak sú umiestňované v špeciálnych školách, ktoré majú výuku prispôsobenú ich intelektu, ale práve naopak, diskrimináciou vzdelania detí je brzdenie výuky tých šikovnejších násilným zaradením tých menej šikovných do rovnakých tried a následne nevyhnutným spomalením napredovania tých šikovnejších.

Malá ilustrácia toho, čo chcú ľudia podobnými ľudomilnými a pseudoľudskoprávnymi požiadavkami dosiahnuť:
Moja mama zo mňa vždy chcela mať lekára. Pôjdem teda do nemocnice a začnem tam mlátiť do stola recepcie, že ja chcem operovať! Že nemám vzdelanie?? To čo mi tu hovoríte??!!! Veď vy ma sprosto diskriminujete! Ja chcem operovať a basta! Nuže, asi sa zhodneme, že to takto nejde. A presne tak to nejde ani s tými deťmi, ktoré na štandardné vzdelanie proste nemajú.

A keď sme už dospeli k tomuto záveru, poprosil by som pani Dubovcovú, aby sa skôr, než na umelo vykonštruované porušovanie práv Rómov, sústredila na skutočné porušovanie ľudských práv na Slovensku. Myslím, že tu máme takých prípadov viac ako dosť. Ja chápem, že Rómovia sú z tohoto pohľadu veľmi vďačným objektom, avšak Slovensko nie sú len Rómovia, to za prvé a za druhé, umelo vykonštruovanými kauzami sa spoločnosť nikam neposunie, práve naopak.

xblog©xblog.sk