Nedeľa, 2. Oktobra 2022

Aby bolo jasno: Utajovanie zmlúv a výdajov štátu
13.04.2014
3347x
Tiež Vám pripadá absurdné, ak štát na požiadanie nezverejní nejakú zmluvu a ohradí sa tým, že podmienky zmluvy to nedovoľujú? Prípadne Vám to absurdné nepripadá, ale neviete, či na to náhodou nemajú súkromné spoločnosti obchodujúce so štátom právo? Predsalen, jedná sa o súkromné spoločnosti. Nemajú ony právo nezverejňovanie zmlúv žiadať? Tak sa teda na to pozrime...

Vráťme sa spolu do žiackych čias, kedy každý z nás zažil situáciu, že sa trieda na niečo skladala, okladník vyzbieral peniaze a potom sa daná vec za dohodnutých podmienok kúpila. Viete si predstaviť, že by pokladník túto vec kupil sám, zaplatil za ňu 2x toľko, koľko bežne stojí, ale odmietal Vám ukázať pokladničný blok? Takáto situácia je nemysliteľná a presne rovnako je nemysliteľná aj na úrovni štátu.

Štátne orgány majú povinnosť zverejňovať zmluvy a výšku svojich výdavkov. Súkromné spoločnosti uchádzajúce sa o štátne zákazky sú povinné strpieť zverejňovanie zmlúv. Ak to pre nich nie je prijateľné, nesmie s nimi štát zmluvu uzavrieť. Navyše, súčasťou zmluvy medzi štátom a súkromnou spoločnosťou má byť dodatok, že súkromná spoločnosť uzavretím tejto zmluvy prijíma informačnú povinnosť voči občanom SR a je povinná na požiadanie informovať občanov v rozsahu Informačného zákona o všetkých skutočnostiach súvisiacich s predmetnou zákazkou, pričom sa tejto povinnosti budú musieť podriadiť aj všetky ďalšie spoločnosti, ktoré budú na danej zákazke pracovať ako subdodávatelia firmy, ktorá so štátom zmluvu uzavrela. So spoločnosťami, ktoré nie sú ochotné s danými podmienkami súhlasiť, nesmie štát obchodovať. Jedinú výnimku tvoria zmluvy, ktorých zverejnenie môže priamo ohroziť bezpečnosť štátu.

A takto to má fungovať. Snáď sa k tomu niekedy dopracujeme...

xblog©xblog.sk